ลุงเผละ สัมมาอีกรอบ

วันนี้ก็ไปสัมมนามา

did you enjoy it ???
004073
15 ก.ค. 2549 เวลา 21:45 น.
555555555
000408
15 ก.ค. 2549 เวลา 21:59 น.
ท่าทางจะไม่ enjoy....... ieieieie
004037
16 ก.ค. 2549 เวลา 00:52 น.
we are in diaryis.com family | developed by 7republic